X

نحوه فعال کردن پیچ ها در پلاک

نحوه فعال کردن پیچ ها در پلاک

 

سرعت باز کردن پیچ تا حدی نیز به شدت مشکل بیمار بستگی دارد-درصورتی که از نظر سنی محدودیت زمانی وجود دارد-می توان پیچ را یک روز در میان نیز باز نمود –در این حالت تعداد اجزا گیر باید تا حد امکان افزایش داده شود تا پلاک در مقابل جا به جایی مقاوم شود .

به این ترتیب و با همکاری خوب بیمار دندان ها به همراه بازشدن پیچ جا به جا خواهند شد.

در سنین بالاتر و بزرگسالی سرعت باز کردن پیچ نباید زیاد باشد.در صورتی که حرکت دندان های فک پایین به همراه اکسپانشن فک بالا مد نظر باشد سرعت باز کردن پیچ نباید زیاد باشد تا دندان های فک پایین نیز توسط اکلوژن با دندان های فک مقابل حرکت کنند.

گاه لازم است فک بالا به صورت سریع باز شود .انجام این کار فقط توسط دستگاه ثابت صورت می گیرد چرا که هر روز پیچ باز خواهد شد حرکت قوس دندانی با این روش توسط دستگاه متحرک تقریبا غیر ممکن خواهد بود.

در صورتی که در اثر استفاده از دستگاه پیچدار بایت بیمار باز شد:

1-باز کردن پیچ را متوقف کنید یا سرعت باز کردن آن را کم کنید

2-به بیمار توصیه کنید با پلاک غذا بخورد –به این ترتیب دندان های خلفی رویش نخواهند داشت و دندان های قدامی امکان اکستروژن می یابند .بنابراین اصطلاحا اینتروژن نسبی در دندان های خلفی اتفاق می افتد

Print
1219 رتبه بندی این مطلب:
2.3

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x