X

من مسواک میزنم ولی گوشزد شما برای خوب مسواک زدن را متوجه نمی شوم

من مسواک میزنم ولی گوشزد شما برای خوب مسواک زدن را متوجه نمی شوم

 

دکتر بخدا همیشه مسواک می زنم ولی نمیدونم چرا دندونام همیشه خرابند و ما خونوادگی جنس دندونامون بده.

در این باره که ایشان مسواک می زنند شک نداریم و نیازی به سوگند نیست-ولی نکته در این است که او خوب و درست مسواک نزده است .شاید تکراری باشد ولی مرور آن پر فایده است :تکه های خوردنی –پس از مسواک زدن و نخ کشیدن بین و روی دندانها نباشد .

مجبور شدم یسکی از دندان هایم را بکشم اگر جایش خالی بماند ایراد دارد؟

بله –چون

اگر جلوی دندانی خالی باشد ان دندان به سمت جلو خم می شود.نازک اندیش شوید که حرکت جا به جایی انجام نمی دهد –بلکه کج می شود و سبب تحلیل استخوان –گیر غذایی و سرانجام از دست رفتن خودش-به دلیل خم شدن زیاد می گردد.

اگر مقابل دندانی هم خالی باشد دندان به سمت جای خالی حرکت میکند .

جای خالی دندان های کشیده شده را با مشاوره دندانپزشک بازسازی کنید.

Print
484 رتبه بندی این مطلب:
1.0

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x