X

مقالات ارتودنسی

متخصص ارتودنسی

ارتودنسی دندان چیست؟
ارتودنسی دندان روشی برای بهبود عملکرد ، وضعیت و ظاهر دندان ها می باشد.ارتودنسی در لغت به معنی ردیف کردن دندان ها است.اگر دندان ها به هر دلیلی (کوچک بودن فک یا کجی دندان) روی هم افتاده باشند و یا هم تراز نباشند ، جویدن یا گاز گرفتن با دشواری صورت می گیرد .همچنین مسواک زدن دندان های روی هم قرار گرفته ...
ﺳﻪشنبه، 07 اسفند 1397 - 22:04
بهترین متخصص ارتودنسی در ایران
روش های زیادی در ارتودنسی توسط متخصصین ارتودنسی در ایران معرفی شده است ولی بهترین متخصص ارتودنسی در تهران به شخصی داده می شود که دارای بورد یک تخصص باشد و بتواند تخصص ارتودنسی خود را در راستای این امر به کار ببندد در این صورت می توان بیان کرد که بهترین متخصص ارتودنسی در ایران می باشد.يك متخصص ارتودن...
جمعه، 21 آبان 1395 - 10:57
بهترین متخصص ارتودنسی
جمعه، 21 آبان 1395 - 10:53
بهترین متخصص ارتودنسی در تهران
روش های زیادی در ارتودنسی توسط متخصصین ارتودنسی در ایران معرفی شده است ولی بهترین متخصص ارتودنسی در تهران به شخصی داده می شود که دارای بورد یک تخصص باشد و بتواند تخصص ارتودنسی خود را در راستای این امر به کار ببندد در این صورت می توان بیان کرد که بهترین متخصص ارتودنسی در تهران می باشد
دوشنبه، 05 مهر 1395 - 11:44
دوشنبه، 05 مهر 1395 - 11:43
دوشنبه، 05 مهر 1395 - 11:42
متخصص ارتودنسی در غرب تهران
بهترين متخصصين ارتودنسی در غرب تهران داراي تجربه بسيار زيادي در ارتودنسي دارند .يك متخصص ارتودنسي خوب در عين تجربه كافي بورد تخصصي ارتودنسي را داشته و اگر رتبه اول بورد تخصصي باشد جزء بهترين متخصصين ارتودنسي مي باشد .متخصصين ارتودنسي در غرب تهران داراي كلينيك هاي تخصصي ارتودنسي در تمام نقاط تهر...
دوشنبه، 05 مهر 1395 - 11:40
دوشنبه، 05 مهر 1395 - 11:07