X

قبل از درمان ارتودنسی

قبل از درمان ارتودنسی

 

همان طور که قبلا عنوان شد این امر باید مشتمل بر معاینه دقیق و کامل

Tmi

تاریخچه پزشکی و معاینه سر و گردن باشد .با توجه به تاریخچه –باید توجه خاصی در زمینه اختلالات التهابی استخوان یا عضله –ترومای کرانیوفاسیال و درد مزمن صورتی مبذول شود.

اگر شاهدی دال بر

Cmds

وجود نداشت.ارتودنتیست باید درمان ارتودنسی خود را طبق برنامه به پیش ببرد.در صورت وجود شاهدی مبنی بر

Cmds

باید این مشکل از لحاظ تشخیصی افتراق داده شده-شدت اختلال بایستی مورد ارزیابی قرار گیرد

Print
490 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x