شماره: 27
1394/07/19
وسایل تخصصی مورد استفاده در ارتودنسی
وسایل تخصصی مورد استفاده در ارتودنسی

ارتودنسی یکی از شاخه های تخصصی دندانپزشکی است،هدایت و تصحیح رشد و بلوغ ساختارهای دندانی_فکی میپردازد از وظایف متخصص ارتودنسی میتوان به تشخیص،پیشگیری،درمانهای اولیه،درمانهای بال اکلوژن دندانها و ساختارهای پیرامون اشاره نمود.درمان اکلوژن رابطه صحیح دندانهای ما گزید(فک بالا)نسبت به دندانهای فک پایین است بخش ارتودنسی یک بخش تخصصی و دارای 4 یونیت میباشد این بخش دارای 10ارتودنتیست و 4 پرستار میباشد.هرروز هر 4یونیت میباشد.یکشنبه شیفت صبح 30پزشک و مابقی روزها+شیفت عصر 2پزشک حضور دارند وسایل ارتودنسی :در درمان ارتودنسی وسایل خاصی کاربرد دارد که به نام و عملکرد بعضی از آنها میپردازیم برروی هر یونیت یک سمت وسایل برای ارتودنتیست گذاشته شده که شامل آینه،سوند،پنس

وسایل تخصصی شامل:
کاتر:جهت قطع کردن سیم های لیگاچور+الاستیک چین ها
اند کاتر:جهت قطع کردن امتداد آرچ وایری که در تیوپ باکال قرار میگیرد
139:تنظیم پلاکهای متحرک
ونیگارت:در هدایت آرچ وایر به محل مورد نظر به کار میرود
ماتیو(سوزیگر):در پیچاندن لیگاچور در اطراف براکت ها و گذاشتن اورینگ اطراف براکتها نقش دارد
علاوه بر این قلمهایی در بخش میباشد که هر کدام کاربرد خاصی دارد و دندانپزشک در صورت مواد جدید از آنها استفاده میکند که عبارتند از
براکت ریموور،سپریتور،سه شاخ،توئید،رزا،رزکترنگ،آرچ هوک،هوی کاتر،لیگاچوفورلینگ،تورت،نسن،پنس براکت،گیج
وسایل ارتودنسی ثابت:وسایل ثابت میتواند دندان را در 6 جهت مزیالی،دیستالی،لینگوالی،فاسیالی،اپیکالی،اکلوزالی حرکت دهند.همچنین زمانیکه میخواهیم دندانی را بچرخانیم یعنی آنرا در سر جای خود به سمت راست یا چپ حرکت دهیم این وسابل کاربرد دارند
اجزای اصلی وسایل ثابت معمولا بند ها و براکتها:سیم های مخصوص قوس فکی یا آرچ وایر و ابزار کمکی میباشند از قبیل:الاستیک چین ها(کلوز واپن)،پاورترد،کویل اسپرینگ استیل(کلوز واپن)،کویل اسپرینگ نیتی(اپن)،آرچ اسلیو،باتن،هوک جراحی،رتیشین موج و الاستیکهای مدیوم و هوی
بیکاری که برای درمان ارتودنسی به بخش مراجعه میکند ابتدا رادیو گرافی های لازم
Latcepوopg
و فتوگرافی را باید تهیه کرد بعد از تشکیل پرونده توسط منشی بز بیمار قالبگیری بعمل می آید و به تشخیص دندانپزشک مربوطه شروع درمان ثابت یا متحرک بیمار شروع میشود
در صورتیکه درمان بیمار متحرک باشد قالب بیمار به لابراتوار ارسال میشود تا طبق دستور دندانپزشک قالب ساخته شود و بعد از یک هفته به بیمار تحویل داده میشود
مراحل شروع درمان ثابت:بند و باند
بند های ارتودنسی:
بند از کیت بند با یک پنس استریل خارج شود و بر روی دندان منطبق میگردد.اگر بندی در دهان امتحان شد اما انتخاب نگردید باید از برگردانده شدن به کیت بند میبایست استریل شود
انطباق بند برروی فک بالا:بند ها اعمال فشار انگشت برروی سطوح مزیال و دیستال تا حدودی برروی دندان سوار میشود سپس با قرار دادن بند پوشر برروی زاویه مزیوباکال و دیستو لینگواسی دندان بند راهل دارد تاسر جای خود قرارگیرد
انطباق بند برروی فک پایین،با فشار انگشت بر سطوح پروگزیمال،بند را روی دندان تا حدودی منطبق میکنیم
بعد سیتر را در امتداد حاشیه باکال قرار داده و بیمار با فشار آنرا گاز گرفته و سرجای خود قرار میدهد
چسباندن بند:بند های ارتودنسی برروی مینای سمان میشوند سمان گلاس آینویه ناپلی کربوکسیلات برای این منظور بهترین انتخاب میباشند و بعلاوه سمانی که برای چسباندن بند مخلوط میشود میبایست غلیظ تر از سمانی باشد که برای روکش درست میشود
خارج کردن بند:بندها با پلایر های مخصوص خارج میشوند(بند ریموور)برآمدگی لاستیکی پلایر برروی کاسپ دیستو باکال بندها که حلقه هایی ازجنس فولاد زنگ نزن هستند به دور دندان منطبق شود

حق انتشار محفوظ است ©