شماره: 2
1395/07/12
ارتودنسی چیست
ارتودنسی چیست

روش هاي زيادي براي درمان نامرتبي دندانها وجود دارد كه ارتودنسي يكي از آن روش ها مي باشد.ارتودنسي روشي براي نامرتبي دندان ها است كه امروزه روش عاي پيشرفته و نويني در درمان ناهنجاري دنداني و فكي وجود دارد .ارتودنسي در تهران پيشرفت زيادي كرده است كه متخصصين ارتودنسي زيادي در تهران در تمام نقاط ارتودنسي انجام مي دهند براي انجام ارتودنسي بهتر است به يك متخصص ارتودنسي مراجعه شود

روش های زيادی برای درمان نامرتبی دندانها وجود دارد كه ارتودنسی يكي از آن روش ها مي باشد.ارتودنسی روشی برای نامرتبی دندان ها است كه امروزه روش های پيشرفته و نوينی در درمان ناهنجاری دندانی و فكي وجود دارد .ارتودنسی در تهران پيشرفت زيادي كرده است كه متخصصين ارتودنسی زيادي در تهران در تمام نقاط ارتودنسی انجام مي دهند براي انجام ارتودنسی بهتر است به يك متخصص ارتودنسي مراجعه شود چون دندانپزشك عمومي تخصص كافي را براي تشخيص ارتودنسی بهتر و برتر را ندارد و ممكن است مشكل ارتودنسی شما و ناهنجاری دندان و فك برطرف نشود و در آخر درمان ارتودنسي ناراضي باشيد اما با مراجعه به يك متخصص ارتودنسی ماهر و باتجربه ميشود اطمينان و اعتماد كامل داشت كه به طراحی لبخند ايده آل خواهيد رسيد.ارتودنسی علاوه بر مرتب كردن دندان ها طرح لبخند و فرم كلي صورت را هم تغيير مي دهد. ارتودنسی در تهران توسط متخصص ارتودنسی كه رتبه برتر و اول را نيز دارند هم انجام ميشود .براي انجام ارتودنسی لازم است در مورد پزشك انتخابي خود و اطمينان از تخصص پزشك تمامي گالري عكس هاي قبل و بعد از درمان ارتودنسی متخصص ارتودنسی خود را ببينيد
ارتودنسی ديمون و ارتودنسی نامرئی و ارتودنسي لينگوآل جزء روش های جديد ارتودنسی محسوب مي شوند كه هزينه ارتودنسی با ارتودنسی ثابت معمولي دوفك متفاوت است

حق انتشار محفوظ است ©