شماره: 1
1395/07/05
ارتودنسی نامرئی

ارتودنسي نامرئي يكي از انواع ارتودنسي هاي پيشرفته امروزي است .ارتودنسي نامرئي دندان هايي زيبا و طرح لبخندي متعادل را به شما ارائه ميدهد.اينويزيلاين يا ارتودنسي نامرئي براي اكثر افراد مناسب است اما بايد توسط متخصص ارتودنسي ماهر و با تجربه ارزيابي شود كه براي بيمار درمان مناسبي است يانه .با اينكه ارتودنسي نامرئي مزاياي خوبي از قبيل قابل ديد نبودن دارد معايبي هم دارد كه طول درمان با براكت هاي شفاف بيشتر از براكت هاي فلزي مي باشد و بايد نگهداري از براكت بهتر و دقيق تر انجام شود

ارتودنسي نامرئي يكي از انواع ارتودنسي هاي پيشرفته امروزي است .ارتودنسي نامرئي دندان هايي زيبا و طرح لبخندي متعادل را به شما ارائه ميدهد.اينويزيلاين يا ارتودنسي نامرئي براي اكثر افراد مناسب است اما بايد توسط متخصص ارتودنسي ماهر و با تجربه ارزيابي شود كه براي بيمار درمان مناسبي است يانه .با اينكه ارتودنسي نامرئي مزاياي خوبي از قبيل قابل ديد نبودن دارد معايبي هم دارد كه طول درمان با براكت هاي شفاف بيشتر از براكت هاي فلزي مي باشد و بايد نگهداري از براكت بهتر و دقيق تر انجام شود.هزينه ارتودنسي نامرئي از ارتودنسي ثابت فلزي بيشتر است.براكت هاي نامرئي بسيار كم در مقابل ديد ديگران هستند و اين امتياز را دارند كه در مقابل ديد ديگران بسيار كم ديده ميشوند و به مراتب براي افرادي كه مايل به ديده نشدن براكت ها روي دندانشان هستند بسيار مناسب است.ارتودنسي نامرئي محدوديت سني نداشته و حتما بايد توسط متخصص ارتودنسي باتجربه انجام شود.

حق انتشار محفوظ است ©